Russia Vinyl Records

Loading Filters
Irina Arkhipopva
$20.00
John Mayall With Eric Clapton
$32.00
McCartney, Paul
$15.00
Rimsky-Korsakov / Liana Isakadze
$20.00
Haydn / Alexander Rudin
$20.00
Brahms / Sviatoslav Richter
$20.00
Taneyev / Igor Oistrach / Arnold Kats
$25.00
Liszt / Schumann / Emil Von Sauer
$20.00
Vivaldi / Mendelssohn / Liana Isakadze
$20.00
Haydn / Mendelssohn / Igor Oistrakh / Natalia Zertsalova
$20.00
Hardy, Francoise
$25.00
Lenin, Vladimir
$75.00 $100.00
Saint-Saens / Honegger / Francaix / Milhaud
$20.00
Privalov, Sergie
$10.00
Prokofiev
$10.00
Taneyev / Taneyev Quartet Of Leningrad
$20.00
Myaskovsky / Taneyev Quartet
$20.00
Rachmaninov / Victor Eresko
$15.00
Franck / Debussy / Nana Yashvili / Vladimir Skanavy
$20.00
Mozart / David Oistrakh / Paul Badura-Skoda
$25.00
Vedernikov / All-Union Radio Large Chorus / L. Zykina / Pyatnitsky Chorus
$25.00
Georgi Sviridov / Evgeni Nesterenko
$10.00
Turina / Panufnik / Galuppi / Revueltas / Herman Ginovker
$20.00
Ivanov / Latvian State Philharmonic Cellists Ensemble
$25.00
Shostakovich / M. Cherniakhovsky
$20.00
Soloists Quartet Of The Osipov Russian Folk Orchestra
$20.00
Ysaye / Chausson / Ravel / Sarasate / Vadim Repin / Irina Vinogradova
$25.00
Sibelius / Victor Tretyakov
$25.00
Beethoven / Liana Isakadze
$25.00 $40.00
Sibelius / Prokofiev / Henryk Szeryng
$30.00